You are currently viewing <strong>Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a za 2023. godinu</strong>
Gold coin in the hourglass, Time is money concept. 3D illustration

Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a za 2023. godinu

Prag za ulazak, odnosno izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (nadalje: PDV) okolnost je o kojoj mora voditi računa svaki porezni obveznik koji ima obvezu ili interes ući u sustav PDV-a, odnosno porezni obveznik koji ima interes izaći iz istog. Stoga u nastavku donosimo kratki podsjetnik za ulazak, odnosno izlazak iz sustava PDV-a u 2023. godini.

Prag za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost

Definicija malog poreznog obveznika (dakle onog koji nije u sustavu PDV-a), odnosno prag za ulazak u sustav PDV-a, propisani su člankom 90. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 – 113/12, nadalje: Zakon).

Mali porezni obveznik pravna je osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 39.816,84 eura (bez PDV-a).

Dakle, mali porezni obveznik onaj je koji nije u sustavu PDV-a, tj. onaj koji je ostvario isporuke u svoti manjoj od 39.816,84 eura  tijekom kalendarske godine.
Takav porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga i nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima niti ima pravo na odbitak pretporeza.

Podsjećamo da Minimax rješenje ima automatski ugrađenu kontrolu temeljem koje približavanjem pragu za ulazak u sustav PDV-a, automatski obavještava korisnika da se bliži pragu isporuka za ulazak u obvezni sustav PDV-a.

Takav pristup je izuzetno koristan te je dobra asistencija i poduzetniku i njegovom računovodstvu.

Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a po sili zakona

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 – 133/22, nadalje: Pravilnik), tj. člankom 186. stavkom 1., propisano je da se porezni obveznik iz odredbe članka 6. st. 1. Zakona koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, i u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini obavio je isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz odredbe članka 90. st. 1. Zakona, upisuje u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 90. st. 1. Zakona.

Dakle, prag prometa za obvezan ulazak u sustav PDV-a nije se mijenjao, jedino je zbog prilagodbe na novu službenu valutu euro preračunan te iznosi 39.816,84 eura (odnosno 300.000,00 kuna / fiksni tečaj konverzije 7,53450 = 39.816,84 eura).

Valja skrenuti pozornost na činjenicu da se prag prometa ne primjenjuje samo od početka godine tj. od 1. siječnja 2023., već se porezni obveznik mora upisati u registar obveznika PDV-a prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su obavljene isporuke dobara i usluga iznad svote od 39.816,84 eura.

Praktičan primjer

Poduzetnik je zbog ugovorenog velikog posla već tijekom siječnja 2023. prešao prag isporuka od 39.816,84 eura. Postavlja se pitanje kada taj mali porezni obveznik mora ući u sustav PDV-a? Prema navedenom primjeru, taj porezni obveznik mora se upisati u registar obveznika PDV-a od 1. veljače 2023. i to po sili zakona.

O činjenici da je obavio isporuke u iznosu većem od 39.816,84 eura i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a.

Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a

Ulazak u sustav PDV-a ne mora nužno biti po sili Zakona, već on može biti i dobrovoljan, odnosno na vlastiti zahtjev. Naime, poduzetnik koji donese takvu odluku može ući u sustav PDV-a i ako ne ostvari prag prometa od 39.816,84 eura. To je propisano člankom 90. stavkom 3. Zakona, ali takva odluka poreznog obveznika obvezuje sljedeće tri godine na primjenu redovitog postupka oporezivanja PDV-om.

Izlazak iz sustava PDV-a

Za izlazak iz sustava PDV-a, kao i kod ulaska u sustav PDV, prag je isti. To znači da se primjenjuje svota prometa kao temeljni kriterij (39.816,84 eura bez PDV-a), a pritom je važno je li porezni obveznik ušao u sustav PDV-a dobrovoljno ili po sili zakona jer, ako je u sustav PDV-a ušao dobrovoljno prema već navedenom članku 90. stavak 3. Zakona, ne može iz sustava PDV-a izaći tri kalendarske godine.

Leave a Reply