Sky Books

Računovodstvene
Usluge

flat-lay-business-concept

Naše usluge

Trebat će vam sve

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo se usredotočava na svakodnevne financijske aktivnosti poduzeća.

Računovodstvo

Računovodstvo spaja financijske aktivnostu u standardizirane godišnje financijske izvještaje.

Porezno savjetovanje

Savjetovanje poduzetnika u svezi poreznih pitanja i davanje uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima

Opći administrativni poslovi

Korespondentni poslovi između korisnika, kupaca i dobavljača

Dopustite da se predstavim

Gordana, direktorica

Nakon 20-godišnjeg radnog iskustva na poslovima u financijama i računovodstvu, direktorica Gordana Bočkaj odlučila se upustiti u poduzetničke vode te osnovala vlastitu tvrtku, kojoj su osnovne djelatnosti računovodstvene i knjigovodstvene usluge.

Temeljne zadaće knjigovodstva

Sustav prikupljanja podataka o promjenama u poslovanju poduzetnika, i to na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava

  • Bilježenje u poslovne knjige svih nastalih promjena imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i dobiti, kronološkim redom.

  • Utvrđivanje poslovnog rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika, nadzorom i određivanjem odgovornosti za nastale rashode u odnosu prema ostvarenim prihodima.

  • Pružanje uvida poslovoditeljima i vlasnicima kapitala u poslovne procese i financijske tokove kao valjane podloge za upravljanje, odlučivanje i izvještavanje.

  • Osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacije cijene, troškova kupnje i nabave materijala, poluproizvoda robe, usluga, dugotrajne imovine.

  • Sastavljanje temeljnih financijskih izvješća temeljem knjigovodstvenih informacija.

Naše preporuke su: iskustvo disciplina rokovi

Ako želite ozbiljno poslovanje onda trebate ozbiljno knjigovodstvo.

Savjeti i preporuke

Čitajte naš blog. Budite upućeni u novosti koje vam donosimo.