Opći administrativni poslovi

Kvalitetno i uredno knjigovodstvo je jedna od najbitnijih karika svakog poduzetnika.

Opći administrativni poslovi

Korespondentni poslovi između i korisnika i kupaca i dobavljača

Usluga plaćanja – unos naloga za plaćanje u e-bankarstvo, te vođenje evidencije pravovremene naplate obveza i potraživanja