Knjigovodstveni poslovi

Knjigovodstveni poslovi

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga:

  • ulazni računi
  • izlazni računi
  • glavna knjiga

Ustrojavanje i vođenje evidencija:

  • Dugotrajna imovina,
  • Plaća zaposlenika,
  • Salda konti kupaca i dobavljača,
  • Kadrovi – prijava-odjava,