Računovodstveni poslovi

Računovodstveni poslovi

  1. Obračuni plaća zaposlenika i ostalih naknada
  2. Obračuni PDV-a  (mjesečni i tromjesečni)
  3. Sastavljanje periodičkih i godišnjih financijskih izvještaja ( PD, GFI-POD, JAVNA OBJAVA + bilješke uz izvještaje)