Naše usluge

Kvalitetno i uredno knjigovodstvo je jedna od najbitnijih karika svakog poduzetnika.

Knjigovodstveni poslovi

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga:

  • ulazni računi
  • izlazni računi
  • glavna knjiga

Ustrojavanje i vođenje evidencija:

  • Dugotrajna imovina,
  • Plaća zaposlenika,
  • Salda konti kupaca i dobavljača,
  • Kadrovi – prijava-odjava,

Računovodstveni poslovi

  1. Obračuni plaća zaposlenika i ostalih naknada
  2. Obračuni PDV-a  (mjesečni i tromjesečni)
  3. Sastavljanje periodičkih i godišnjih financijskih izvještaja ( PD, GFI-POD, JAVNA OBJAVA + bilješke uz izvještaje)

Porezno savjetovanje

Savjetovanje poduzetnika u svezi poreznih pitanja i davanje uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima

Sudjelovanje u zastupanju poduzetnika pred nadležnim  ustanovama (prigovori i obrazloženja za PU i sl.)

Pravovremeno upozoravanje i obavještavanje poduzetnika na donošenje novih propisa, tj. njihova primjena i tumačenja nadležnih tijela u smislu rokova i modela.

Također nudimo usluge savjetovanja i pomoć prilikom otvaranja tvrtke i daljnje korake nakon otvaranja (prijave na državne institucije -poreznu upravu, mirovinsko i zdravstveno)

Opći administrativni posloovi

Korespondentni poslovi između i korisnika i kupaca i dobavljača

Usluga plaćanja – unos naloga za plaćanje u e-bankarstvo, te vođenje evidencije pravovremene naplate obveza i potraživanja

Na nas možete računati

Oslonite se na nas

U bilo kojem trenutku kada vam zatrebaju naše usluge – tu smo i stojimo vam na raspolaganju…

Koristio sam usluge savjetovanja od Skybooksa i gospođa Gordana mi je pomogla da krenem sa poslovanjem.
Ivan horvat
poduzetnik